WINNER

פרס חביב הקהל

פסטיבל פילדלפיה היהודי 2018

פרס חביב הקהל

WINNER

פסטיבל סקוטסיידל 2018

פרס חביב הקהל

WINNER

פסטיבל ניו המפשייר 2018

פסטיבל סנטה ברברה 2018
דוקאביב 2017
פסטיבל המודעות
מוזיאון הסבלנות
בנייני האו"ם הראשיים
פסטיבל ברלין היהודי
פסטיבל הסרטים הישראלי

האיש הנעלם -

הסיפור של וילפריד ישראל

2017 | 71 דקות | תרגום: עברית, אנגלית, עברית/אנגלית, גרמנית

וילפריד ישראל, בעליו של בית מסחר גדול במרכז ברלין, עם קשרים הדוקים בקרב הממשל הנאצי וההנהגה הציונית, היה אחראי להצלתם של אלפי יהודים מגרמניה בין השנים 1933-1943. גולת הכותרת של פועלו הייתה ייזום וארגון מבצע הקינדרטרנספורט שבמהלכו ניצלו חייהם של עשרת אלפים ילדים יהודים שהוצאו ברכבות מגרמניה לחוף מבטחים בבריטניה, ערב פרוץ המלחמה. וילפריד ישראל נהרג כשהמטוס בו טס הופל על ידי חיל האוויר הגרמני ביוני 1943 כששב ממשימת הצלה בפורטוגל.

 

לאחר שנים של מחקר היסטורי מקיף, סיפורו המדהים נחשף ומעורר שאלות לגבי הסיבות שבעטיין הוא נשכח, הודחק או הוסתר עד היום.

"וילפריד ישראל לא ישב מן הצד, לא נותר אדיש, אלא פעל ללא הרף, לא אחת תוך סיכון חיים,

למען הצלתם של אלפי יהודים, מרביתם ילדים, ולעידוד העלייה לארץ ישראל"

- שמעון פרס

 

"זכרו של וילפריד ישראל ייחקק לעד, כפי שגם היה רוצה שיקרה, 

בלבבותיהם ובחייהם של כה רבים שהצליח להציל ממוות." 

חיים וויצמן

מעולם בחיי לא נתקלתי באדם כה אציל, חסר אנוכיות וחזק כמו וילפריד ישראל. בכנות, הוא היה יצירת אמנות מהלכת.

 - אלברט אינשטיין

 

 whipcreativestudio 2020