top of page
The Essential Link - Trailer

The Essential Link - Trailer

פוסטר ווילפריד.jpg
white PJFF-Award-Laurels-2018-300x189.pn

WINNER

פרס חביב הקהל

פסטיבל פילדלפיה היהודי 2018

leaves Scottsdale.png

WINNER

פרס חביב הקהל

פסטיבל סקוטסיידל 2018

NEW HAMPSHIRE.png

WINNER

פרס חביב הקהל

פסטיבל ניו המפשייר 2018

OFFICIAL SELECT SANTA BARB AUDIENCE-01 w
פסטיבל סנטה ברברה 2018
docaviv.jpg
דוקאביב 2017
OFFICIALSELECTION-AwarenessFestival-2017
פסטיבל המודעות
מוזיאון הסבלנות
5aT_9f7C_edited.jpg
UN_in_Vienna.png
בנייני האו"ם הראשיים
black festival leaves.png
berlin.png
פסטיבל ברלין היהודי
ithaca.png
פסטיבל הסרטים הישראלי

האיש הנעלם -

הסיפור של וילפריד ישראל

2017 | 71 דקות | תרגום: עברית, אנגלית, עברית/אנגלית, גרמנית

וילפריד ישראל, בעליו של בית מסחר גדול במרכז ברלין, עם קשרים הדוקים בקרב הממשל הנאצי וההנהגה הציונית, היה אחראי להצלתם של אלפי יהודים מגרמניה בין השנים 1933-1943. גולת הכותרת של פועלו הייתה ייזום וארגון מבצע הקינדרטרנספורט שבמהלכו ניצלו חייהם של עשרת אלפים ילדים יהודים שהוצאו ברכבות מגרמניה לחוף מבטחים בבריטניה, ערב פרוץ המלחמה. וילפריד ישראל נהרג כשהמטוס בו טס הופל על ידי חיל האוויר הגרמני ביוני 1943 כששב ממשימת הצלה בפורטוגל.

 

לאחר שנים של מחקר היסטורי מקיף, סיפורו המדהים נחשף ומעורר שאלות לגבי הסיבות שבעטיין הוא נשכח, הודחק או הוסתר עד היום.

"וילפריד ישראל לא ישב מן הצד, לא נותר אדיש, אלא פעל ללא הרף, לא אחת תוך סיכון חיים,

למען הצלתם של אלפי יהודים, מרביתם ילדים, ולעידוד העלייה לארץ ישראל"

- שמעון פרס

 

"זכרו של וילפריד ישראל ייחקק לעד, כפי שגם היה רוצה שיקרה, 

בלבבותיהם ובחייהם של כה רבים שהצליח להציל ממוות." 

חיים וויצמן

מעולם בחיי לא נתקלתי באדם כה אציל, חסר אנוכיות וחזק כמו וילפריד ישראל. בכנות, הוא היה יצירת אמנות מהלכת.

 - אלברט אינשטיין

 

bottom of page