הצוות שלנו 

ניהול וייצוג יונתן ניר
אלמוג
מנהל הפצה
עומר
 whipcreativestudio 2020